Wskazania do opaski

Jakie są wskazania do opaski ?

wskazania do opaski

Opaskę żołądkową – może mieć praktycznie każda zdrowa osoba z otyłością, która nie jest w stanie skutecznie i trwale się odchudzić!


Przy kwalifikacji do leczenia chirurgicznego należy rozważyć:

 • Czy u pacjenta przyczyna otyłości jest odwracalna?
 • Jakie korzyści zdrowotne przyniesie operacyjne leczenie otyłości?
 • Czy operacja jest jedyną możliwością leczniczą dla pacjenta?
 • Jak duże jest ryzyko operacji i czy są szanse na jego zmniejszenie?
 • Czy są jakieś przeciwwskazania że wynik operacji będzie niezadowalający?
 • Czy pacjent przygotował się do operacji? Czy zmienił swoje zwyczaje życiowe (sposób odżywiania, konieczność ćwiczeń fizycznych)?
 • Czy pacjent przed operacją ma niedobory żywieniowe?

Pacjent musi dokładnie rozumieć, na czym polega leczenie

Przed operacją założenia opaski wymagane jest dokładne zapoznanie się ze wskazaniami do opaski żołądkowej, informacją o leczeniu, jego wskazaniach, niebezpieczeństwach. Nie można jedynie znać korzyści leczenia. Przeciwwskazaniem do operacji jest brak zdolności do samodzielnego życia lub brak wsparcia rodzinnego/socjalnego, u chorych którzy nie potrafią samodzielne funkcjonować.


Mam 65 lat. Czy mogę jeszcze skorzystać z leczenia opaską żołądkową?

Wśród specjalistów trwa dyskusja, co wieku pacjentów, którym można zaproponować leczenie za pomocą opaski regulowanej. Wg danych amerykańskich operuje się chorych w wieku między 18. a 62. rokiem życia. W Europie górną granicą jest 60. rok życia. Trudno jest formułować sztywne reguły dla osób starszych; każdy przypadek powinien być traktowany indywidualnie.


W najnowszych zaleceniach amerykańskich podkreśla się dobre efekty chirurgicznego leczenia otyłości nawet po 70 roku życia!


Możliwe jest także operowanie pacjentów po 60. roku życia, jeżeli ich stan ogólny na to pozwala. Nie można liczyć, że u osób po 60 roku życia operacja z opaską wydłuży ich życie, ale na pewno możliwa jest poprawa jego jakości.Precyzyjne granice wiekowe są jednak trudne do zdefiniowania i bardziej zależą od stanu biologicznego chorego niż wieku metrykalnego.

Mam 17 lat i jestem otyła. Czy mogę mieć już założona opaskę lap-band?

Tak, u nastolatków stosuje się tą metodę leczenia. Musi być to jednak wykonane w specjalistycznym ośrodku zajmującym się leczeniem młodzieży. Chirurgiczne leczenie otyłości dzieci i młodzieży nasuwa podobne wątpliwości. W przeszłości operowanie pacjentów przed 18. rokiem życia było kontrowersyjne. Obecnie dopuszcza się obniżenie dolnej granicy wieku, o ile jest prawidłowy rozwój sylwetki. Leczenie takie – przy identycznych kryteriach, jak u dorosłych – powinno być prowadzone w wyspecjalizowanych ośrodkach.


Operacja laparoskopowego założenia opaski regulowanej nie jest dla Ciebie, gdy chorujesz na:

 • stan zapalny przewodu pokarmowego
 • choroby, takie jak: owrzodzenia w przewodzie pokarmowym, ciężkie zapalenie przełyku, chorobę Leśniowskiego-Crohna
 • ciężką chorobę serca lub płuc – na tyle poważną, że operacja chirurgiczna byłaby niebezpieczna
 • inne stany zwiększające niebezpieczeństwo operacji chirurgicznej
 • choroby powodujące krwawienia z przełyku lub żołądka z jakiejkolwiek przyczyny (np.: żylaki przełyku i/lub żołądka, wrodzone/nabyte poszerzenia drobnych naczyń krwionośnych w ścianie przewodu pokarmowego,tzw. teleangiektazje)
 • nadciśnienie wrotne, marskość wątroby
 • przewlekłe zapalenie trzustki
 • w jakikolwiek sposób nieprawidłowy przełyk, żołądek lub jelita (zmiany mogą być wrodzone lub nabyte w ciągu życia)
 • jakiekolwiek zakażenie, które może być przeniesione na pole operacyjne (np. ropne zmiany na skórze) – grozi to zainfekowaniem opaski, łącznika lub portu
 • uzależnienie od alkoholu lub leków
 • stan wymagający przewlekłego, długotrwałego leczenie sterydami

Przebyłem operację w jamie brzusznej. Czy mogę mieć założona opaskę żołądkową?

Operacja założenia opaski może być trudna lub wręcz nie do wykonania, gdy podczas przebytych wcześniej operacji doszło do uszkodzenia ściany żołądka, takiej jak przedziurawienie i miało to miejsce tam, gdzie zwykle układana jest opaska lub w otoczeniu tego miejsca. Zrosty w jamie brzusznej, jakie mogą powstać po przebytym, rozlanym procesie zapalnym w jamie brzusznej mogą całkowicie uniemożliwić wykonanie zabiegu metodą laparoskopową.


Czy po założeniu opaski pacjentka może zajść w ciążę?

U pacjentek po założeniu opaski zaleca się unikanie ciąży (nawet przyjmowanie środków antykoncepcyjnych) przez 1 rok po zabiegu. Po tym czasie, po wykonaniu badań kontrolujących stan odżywienia – nie ma dla ciąży przeszkód. Wiele kobiet decyduje się na założenie opaski, z tego powodu że przy otyłości nie mogą zajść w ciążę. Przyczyną może być typowy dla otyłości zespół policyklicznych jajników. Gdy pacjentka w pierwszym roku po zabiegu założenia lap-band zajdzie w ciążę – opaska musi zostać całkowicie opróżniona.


Mam opaskę, rozpoznano u mnie ciężką chorobę. Co mam zrobić?

Przy wystąpienie ciężkich chorób, czy jakichkolwiek innych stanów przebiegających z niedożywieniem – opaska musi być całkowicie opróżniona. Nie może stanowić żadnej przeszkody w odżywianiu.


Mam toczeń trzewny. Czy mogę mieć opaskę lap-band?

Toczeń jest chorobą autoimmunologiczną tkanki łącznej. W takim przypadku nie zaleca się umieszczania materiałów syntetycznych w organizmie. Nie wiadomo, jakie to wywoła następstwa. Ważną informacją jest to czy Ty – lub ktoś z Twojej rodziny – ma chorobę autoimmunologiczną tkanki łącznej (np. toczeń rumieniowaty trzewny, sklerodermia) – leczenie możę być przeciwwskazane. Jeżeli tak jest – zastosuj do leczenia otyłości inną metodę chirurgiczną (np. mankietowe wycięcie żołądka). Tak więc, gdy chorujesz na chorobę autoimmunologiczną leczenie opaską regulowaną systemu Lap-Band – nie jest dla Ciebie.


Inne, ale równie ważne przeciwwskazania

 • Gdy nie chcesz lub nie możesz przestrzegać ograniczeń dietetycznych niezbędnych przy opasce żołądkowej
 • Gdy istnieje podejrzenie, że masz uczulenie na materiały, z których zbudowana jest opaska

Czyli, kiedy opaskę NIE można zastosować?

Leczenie za pomocą opaski żołądkowej jest przeciwwskazane u pacjentów:

 • z chorobami zapalnymi przewodu pokarmowego, w tym ciężkim zapaleniem przełyku, owrzodzeniem żołądka, dwunastnicy, owrzodzenia lub chorobą Leśniowskiego-Crohna.
 • z ciężkimi chorobami krążeniowo-płucnymi lub innymi poważnymi wadami lub chorobami, które powodują duże ryzyko operacyjne.
 •  z ryzykiem krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego, takimi jak: żylaki przełyku lub żołądka lub wrodzone lub nabyte jelitowe poszerzenia naczyniowe (teleangiektazje).
 • z nadciśnieniem wrotnym
 • z wrodzonymi lub nabytymi anomaliami przewodu pokarmowego, takimi jak np. zwężenie odcinkowe
 • którzy mają / przebyli śród-operacyjne obrażenia żołądka w miejscu/pobliżu planowanego ułożenia opaski
 • z marskością wątroby.
 • z przewlekłym zapaleniem trzustki.
 • uzależnionych od alkoholu i / lub narkotyków.
 • z zakażeniem w dowolnym miejscu ciała, gdy istnieje możliwość zanieczyszczenia opaski przed/w trakcie jej wprowadzania.
 • w trakcie długotrwałego leczenia sterydami
 • którzy nie mogą lub nie chcą przestrzegać ograniczenia dietetyczne, które są wymagane przez procedury.
 • którzy sami mają (lub członkowie ich rodzin) objawy chorób autoimmunologicznych tkanki łącznej chorób, takich jak toczeń rumieniowaty układowy lub twardziny
 • w ciąży (są lub mogą być)

 


 

wskazanie do opaski miejsca konsultacji

next