Miejsce zabiegów założenia opaski

Miejsce zabiegów założenia opaski szpital MSW

Dla leczonych przeze mnie chorych wynajmuję miejsce w szpitalu MSWiA, Bydgoszcz, ul. ks. Markwarta 4/6 – Oddział Chirurgii, 3 piętro


Miejsce zabiegów założenia opaski żołądkowej

Miejsce zabiegów założenia opaski terminMiejsce zabiegów założenia opaski żołądkowej to Bydgoszcz. Termin jest ustalany z 7 – 14 dniowym wyprzedzeniem. Pacjent z wynikami i wypełnionymi ankietami zgłasza się do szpitala na wyznaczoną godzinę. Leczenie prowadzone jest w trybie pobytu przez 1 noc: przyjęcie do szpitala, zabieg – tego samego dnia, wypis rano dnia następnego. Na życzenie, za dodatkową opłatą możliwy jest pobyt w szpitalu do następnego dnia. Przy wypisie pacjent otrzymuje informację o przeprowadzonym zabiegu („wypis”), receptę na leki oraz zwolnienie z pracy.

Podczas oczekiwania na zabieg pacjent wykonuje badania laboratoryjne we własnym zakresie oraz wypełnia ankiety dostępne na tej stronie internetowej. Do szpitala pacjent zgłasza się na ustaloną godzinę z wynikami badań laboratoryjnych oraz ankietami. Jest zakładana historia choroby, pacjent przebiera się w odzież szpitalną. Zabieg wykonywany jest na czczo (6 godzin bez jedzenia, picia, palenia, żucia gumy) na sali operacyjnej. Po zabiegu pacjent wypoczywa na swoim łóżku pod nadzorem personelu pielęgniarskiego. Wpis ze szpitala – rano pierwszego dnia po zabiegu.


Konsultacja anestezjologiczna

Miejsce zabiegów założenia opaski anestezjologNa pierwszym miejscu – bezpieczeństwo chorego! Zgodnie z przepisami przy operacji planowanej wymagana jest konsultacja z anestezjologiem najpóźniej w przeddzień zabiegu. W trakcie tego badania należy przedstawić dokumentację medyczną dotyczącą aktualnych oraz przebytych chorób oraz wyniki laboratoryjne i konsultacje specjalistyczne. Anestezjolog ocenia bezpieczeństwo znieczulenia i kwalifikuje pacjenta do zabiegu. Nr. tel. do anestezjologa – otrzymasz w trakcie korespondencji. Przez 6 godzin przed operacją należy być na czczo (bez jedzenia, picia, żucia gumy, palenia papierosów). Miejsce i czas konsultacji anestezjologicznej podam w trakcie korespondencji przed zabiegiem.


Badania przed zabiegiem

Miejsce zabiegów założenia opaski - szpital MSW laboratoriumBadania służą do oceny stanu pacjenta oraz, czy operacja może być bezpiecznie przeprowadzona. Operację otyłości można wykonać, gdy pacjent jest w dobrym stanie zdrowia. Gdy jest możliwość poprawy stanu zdrowia – trzeba to wykonać przed operacją. Gdy poprawa stanu zdrowia wymaga czasu – operację należy przesunąć na późniejszy termin. Przed zabiegiem wykonuje się badania krwi oraz ocenia stan płuc i serca. Gdy pacjent jest pod stałą opieką jakiegokolwiek specjalisty – musi się on wypowiedzieć, jak należy postępować w okresie operacji, jakie przyjmować leki oraz na co specjalnie zwrócić uwagę.

Pobierz spis badań – tutaj


Ankieta dot. stanu zdrowia

Miejsce zabiegów założenia opaski- szpital MSW zgoda na piśmiePacjent wypełnia ankiety na temat stanu zdrowia, przebytych i aktualnych dolegliwości, przyjmowanych leków, chorób. Celem jest uzyskanie możliwie wszystkich informacji na temat zdrowia pacjenta oraz czynników mających wpływ na przebieg leczenia oraz jego wynik. Do szpitala należy zabrać wszystkie aktualne wyniki laboratoryjne, wypisy z poprzednich pobytów szpitalnych oraz konsultacje specjalistów (o ile takie zostały wykonane).

Wypełnij ankietą on-line: jest tutajnext