Kto skorzysta

Kto skorzysta na opasce żołądkowej?

Kto skorzysta

Kto jest najlepszym kandydatem do laparoskopowego leczenia otyłości metodą regulowanej opaski żołądkowej?

Poniższe wytyczne dotyczące kwalifikacji pacjentów do operacyjnego leczenia otyłości zostały ustalone przez National Institute of Health (USA):

 1. Pacjent powinien przekroczyć idealną masę ciała o 45 kg.
 2. Pacjent nie może mieć metabolicznych przyczyn otyłości (zaburzenia hormonalne lub metaboliczne).
 3. Pacjent powinien mieć obiektywne wykryte i potwierdzone powikłania otyłości (fizyczne, psychologiczne, socjologiczne, lub ekonomiczne ), które mogą ustąpić po redukcji masy ciała. Do wymienionych powikłań może należeć: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego, bezdechy nocne, choroba zwyrodnieniowa stawów i inne.
 4. Pacjent powinien rozumieć znacznie proponowanego zabiegu, jego ryzyko i powikłania.
 5. Pacjent musi zdawać sobie sprawę, że po zabiegu operacyjnym musi pozostać w kontroli lekarskiej przez wiele lat.
 6. Pacjent powinien wcześniej przebyć próbę zachowawczego leczenia otyłości.

 

A co gdy Twoja otyłość nie jest aż tak duża?

Niektórych przypadkach pacjenci, których waga nie przekracza wagi idealnej o 45 kg mogą być również zakwalifikowani do zabiegu operacyjnego. Dzieje się tak w przypadku, gdy istnieją poważne problemy zdrowotne które mogą ustąpić/zmniejszyć się po redukcji masy ciała

Kryteria kwalifikacji do opaski żołądkowej

Opisane powyżej warunki powodują, że metoda opaski regulowanej zakładanej laparoskopowo LAP-BAND może być idealna dla Ciebie, gdy:

 • Jesteś pełnoletni/pełnoletnia – masz skończone 18 rok życia
 • Kryteria wagowe:
  • BMI jest równe lub większe 35
  • waga jest dwa razy tyle, ile powinna wynosić waga idealna
  • waga ciała o 45 kg więcej niż wynosi waga idealna
  • BMI 35 lub więcej ale jednocześnie choroba, która powstała w następstwie otyłości
 • Twoje kłopoty z otyłością trwają ponad 5 lat
 • Twoje próby schudnięcia dają jedynie efekty na krótki czas – potem znowu waga wzrasta do poprzedniej
 • Nie masz chorób, które prowadzą do nadwagi (choroby gruczołów dokrewnych np. tarczycy, nadnerczy, itd.)
 • Nie przyjmujesz leków, których efektem ubocznym jest otyłość (np. leki psychotropowe)
 • Jesteś zdecydowany/a na radykalną zmianę w sposobie odżywiania i podjęcie aktywności fizycznej
 • Chcesz współpracować z lekarzami w zakresie leczenia swojej otyłości – masz świadomość, że leczenie nie skończy się wraz z założeniem opaski żołądkowej
 • Nie nadużywasz alkoholu
 • Nie jesteś uzależniony/a od leków, słodyczy, nie masz ataków obżarstwa

Czy leczenie chirurgiczne jest odpowiednie dla Ciebie?

Wskazania do operacji otyłości (bariatrycznej) są zwykle ustalane poprzez obliczenie wskaźnika masy ciała (ang. Body Mass Index, skrót BMI). Do jego ustalenia potrzebne są dwie wartości: waga ciała w kg i wzrost w metrach
Przykład: 120 kg i 1,70 m wzrostu. BMI oblicza się ze wzoru: waga podzielona przez (wzrost x wzrost). W naszym przykładzie będzie to 120/(1,7×1,7)=120/2,89=41,5.

Kto skorzysta z opaski żołądkowej: to jest najważniejsze!

Kwalifikując chorych do operacji przyjmuje się dwa zasadnicze kryteria:

BMI większe od 30, gdy jednocześnie pacjent choruje na co najmniej jedną chorobę towarzyszącą, mającą związek z otyłością (sercowo-naczyniowa, bezdech senny, cukrzyca typu 2, choroby narządu ruchu wywołane otyłością, itp.).

BMI większe od 40, nawet gdy poza tym pacjent jest zupełnie zdrowy


Chirurgiczne leczenie jest zalecane, gdy wskaźnik ma wartość większą od 40. Gdy jednocześnie z nadmiarem kilogramów pacjent ma inne choroby (np.: cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, choroby stawów kolanowych lub biodrowych, zaburzenia miesiączkowania) wówczas operacje wykonuje od BMI 35. Do oceny wskazań do operacji nie ma znaczenia przejściowe obniżenie masy ciała (np. po głodówce, lekach) – bierze się po uwagę typową wagę danego pacjenta – tyle, ile zwykle waży.


regulowana opaska żołądkowa FDA zaleceniaNajnowsze zalecenia: opaskę żołądkową można stosować od BMI=30

W 2011 roku amerykańska agencja FDA (US Food and Drug Administration) rozszerzyła wskazania do regulowanej opaski żołądkowej również dla pacjentów z BMI 30-34 oraz mających schorzenia zależne od otyłości (cukrzyca, nadciśnienie, nieprawidłowy skład tłuszczy w osoczu, zaburzenia snu, bezpłodność, itd.). 


O co mnie pytają na konsultacjach?regulowana opaska żołądkowa kto skorzysta

Mam wysokie BMI, ale po raz kolejny schudłem na diecie. Wiem, że mój spadek wagi nie jest na długo. Czy są u mnie wskazania do zabiegu chirurgicznego?

Przy kwalifikacji do chirurgii nie zwraca się uwagi na przejściowe zmiany wagi ciała (np. po głodówce). Ocenia się typową wagę pacjenta. Gdy w toku przygotowania do leczenia chirurgicznego u chorego dojdzie do zmniejszenia masy ciała – to tym lepiej. Łatwiej będzie i pacjentowi i chirurgowi. Również wynik leczenia będzie lepszy, gdyż chudnięcie zacznie się od niższej wagi. Niższa waga podczas operacji – to mniejsze niebezpieczeństwo powikłań.

Leczenie chirurgiczne jest również celowe u chorych, którzy znacząco schudli w ramach leczenia zachowawczego, ale nie są w stanie utrzymać niższej masy ciała i ponownie zaczynają tyć. Przykładowo, pacjent zgłaszający się do lekarza po odchudzającej terapii lekowej może mieć BMI 33. Stwierdza, że zaczyna ponownie tyć i z tygodnia na tydzień wraca do swojej poprzedniej wagi, która w przeliczeniu na BMI wynosiła 37. Wówczas mniejsze znaczenie ma aktualna waga – decyzję podejmuje się w oparciu o wagę typową dla chorego.

 • Dlaczego takie a nie inne wartości BMI decydują o operacji?

Można się zastanowić, dlaczego wybrano te dwie wartości BMI: 30, 35 i 40. Okazuje się, że nie kryje się za tym jakaś „wielka nauka”, żmudne dociekania czy kontrola wielu operowanych chorych. Wartości te to wynik uzgodnienia „konsensusu” podjętego na jednej z pierwszych konferencji naukowych.
Przez wiele lat uważano, że leczenie chirurgiczne może być podjęte jedynie wówczas, gdy trwałej redukcji masy ciała nie uzyskano metodami zachowawczymi. Wskazane było by pacjent leczył się dietą, tabletkami, ćwiczeniami pod nadzorem lekarza. Teraz podejście jest inne, gdyż wykazano bezskuteczność leczenia zachowawczego otyłości olbrzymiej. Zmuszanie pacjenta, aby próbował wielu innych sposób przed operacją jest postępowaniem bezsensownym. Wniosek jest jeden: gdy jest otyłość olbrzymia – pacjenta należy operować.

 • Mam BMI 29. Czy są u mnie wskazania do leczenia chirurgicznego?

Na pewno należy takie leczenie rozważyć. Trzeba ocenić, jak waga zmieniała się w ostatnich latach. Czy co roku wzrastała o kilka kg? Oznacza to, że za kilka lat pacjent będzie spełniał „oficjalne” kryteria wagowe. Czy warto czekać kilka lat, aż waga odpowiednio wzrośnie? Osobiście wydaje mi się, że NIE. Trzeba operować.
Innym kryterium, jakie bym rozważył w takiej sytuacji jest obciążenie rodzinne. Czy któreś z rodziców, rodzeństwa ma znaczną otyłość? Jeżeli tak, to możemy się spodziewać obciążenia genetycznego – a więc przed kłopotami z wagą pacjent nie ucieknie. To też są silne wskazania do chirurgii.
Następną kwestią jest zaangażowanie przeszłe i obecne pacjenta w leczenie swojej -początkowo nadwagi – a później otyłości. Gdy życie danego pacjenta to była stała „walka z kilogramami” to wskazania do chirurgii są oczywiste.
Gdy u pacjenta z „niższym” BMI występują jednocześnie poważne choroby, np. cukrzyca – na pewno leczenie chirurgiczne należy rozważyć. Obecnie toczą się badania naukowe nad zastosowaniem chirurgii bariatycznej w leczeniu chorób metabolicznych. Wyniki są bardzo dobre. W niedalekiej przyszłości być może wskazaniem do typowych operacji bariatrycznych będzie nie tylko wysoka waga ale np. cukrzyca.

 • Mam 60 lat i jestem otyły. Czy na leczenie chirurgiczne nie jest za późno?

Jednym z dyskusyjnych aspektów chirurgicznego leczenia otyłości jest granice wiekowe chorych, w których to leczenie można zaproponować. Wg danych amerykańskich operuje się chorych w wieku między 18. a 62. rokiem życia. W Europie górną granicą jest 60. rok życia. Trudno jest sprecyzować reguły dla osób starszych; każdy przypadek powinien być traktowany indywidualnie. Możliwe jest także operowanie pacjentów po 60. roku życia, jeżeli ich stan ogólny na to pozwala.
Wydłużenie życia po operacji otyłości (bariatrycznej) u takich chorych – jest mało prawdopodobne, ale możliwa jest poprawa jego jakości. W najnowszych zaleceniach amerykańskich podkreśla się dobre efekty chirurgicznego leczenia otyłości nawet po 70 roku życia. Precyzyjne granice wiekowe są jednak trudne do zdefiniowania i bardziej zależą od stanu biologicznego chorego niż wieku metrykalnego.


Leczenie chirurgiczne otyłości u nastolatka

Chirurgiczne leczenie otyłości dzieci i młodzieży nasuwa duże wątpliwości. W przeszłości operowanie pacjentów przed 18. rokiem życia było niedopuszczalne. Obecnie jest zgoda na obniżenie dolnej granicy wieku, o ile nastolatek ma prawidłowo rozwiniętą sylwetkę. Leczenie takie – przy identycznych kryteriach, jak u dorosłych – powinno być prowadzone w wyspecjalizowanych ośrodkach. Ja w mojej prywatnej praktyce nie operuję młodzieży a wyłącznie osoby pełnoletnie.

Osoby niepełnoletnie muszą się leczyć u specjalistów zajmujących się leczeniem nadwagi u młodzieży (link)


Podsumowanie – kto skorzysta z opaski żołądkowej ?

Chirurgia jest najefektywniejszym postępowaniem w zakresie: trwałej obniżki masy ciała, likwidacji chorób współistniejących, a w efekcie – podwyższenia jakości życia.

Wykazano, że u chorzy z otyłością patologiczną leczeni operacyjnie żyją dłużej w porównaniu do grupy osób z podobną otyłością – leczonych zachowawczo.

Wskazania do chirurgicznego leczenia otyłości są obecnie jasno sprecyzowane i nie omówienie z pacjentem takiego postępowania może być uważane za błąd. Lekarz powinien przedstawić argumenty za i przeciw takiemu leczeniu, natomiast sama decyzja powinna być ostatecznie podjęta przez pacjenta.

Choremu należy uświadomić ryzyko – z jednej strony życia z otyłością, z drugiej – postępowania operacyjnego.

Chorzy z otyłością kwalifikowani do leczenia operacyjnego powinien spełniać odpowiednie kryteria wagowe (plus ew. kryteria dodatkowe), wiekowe, a ich przeszłość medyczna powinna wskazywać na wieloletnie zaangażowanie w leczeniu tej choroby. Chorzy powinni być dobrze poinformowani, zmotywowani, z realistycznymi oczekiwaniami i akceptujący ryzyko związane z planowanym leczeniem.


 

regulowana opaska żołądkowa kto skorzysta

next