Gdzie odbywają się zabiegi

Operuję w szpital msw.jgpBydgoszczy. Wygodnie i bezpiecznie dla pacjentów. Dla leczonych wynajmuję miejsce na Oddziale Chirurgii Szpitala MSW, ul. Markwarta 4-6

 


Bydgoszcz ? Czy to nie jest za daleko?

Wiele osób – rozważających leczenie przeze mnie w Bydgoszczy – zastanawia się, czy to nie jest za daleko? Jak zniosą podróż powrotną np. do Warszawy?


Podróż nie będzie problemem!

3 GODZINY_2

Bydgoszcz – Warszawa pociągiem 3 godziny


Pacjent opuszcza szpital o własnych siłach. Powrót do zdrowia po operacji jest szybki. Zachęcam do spacerów już w pierwszym dniu po operacji (stopniowo – najpierw po sali chorych, potem – po korytarzu oddziału i na końcu – po schodach szpitala). Można wrócić do domu samochodem (jako pasażer) lub też wygodnie pociągiem.

Ze stacji Bydgoszcz Leśna (taxi 12 zł, nie trzeba chodzić po schodach) do Warszawy Centralnej podróż zajmuje 3 godziny. Ostatnio operowana pacjentka oceniła, że połączenie było bardzo wygodne a pociąg „niemal płynął”. Podróż nie była przeszkodą!


Organizacja leczenia

terminZabieg jest ustalany z 7 – 14 dniowym wyprzedzeniem. Pacjent z wynikami i wypełnionymi ankietami zgłasza się do szpitala na wyznaczoną godzinę. Leczenie prowadzone jest w trybie jednodniowym: przyjęcie do szpitala, zabieg, wypis są tego samego dnia. Na życzenie, za dodatkową opłatą możliwy jest pobyt w szpitalu do następnego dnia. Przy wypisie pacjent otrzymuje informację o przeprowadzonym zabiegu („wypis”), receptę na leki oraz zwolnienie z pracy.

Pacjent wykonuje badania laboratoryjne we własnym zakresie (opcja – na miejscu w szpitalu w przeddzień operacji) oraz wypełnia ankiety dostępne na tej stronie internetowej. Do szpitala pacjent zgłasza się na ustaloną godzinę z wynikami badań laboratoryjnych oraz ankietami. Przed operacją nie wolno przez 6 godzin  jeść, pić, palić tytoń, żuć gumę. Po zabiegu pacjent wypoczywa na swoim łóżku pod nadzorem personelu pielęgniarskiego. Pobyt w szpitalu po operacji laparoskopowego założenia opaski żołądkowej trwa mniej niż 24 godziny.


Konsultacja anestezjologiczna

anestezjaZgodnie z przepisami przy operacji planowanej wymagana jest konsultacja z anestezjologiem najpóźniej w przeddzień zabiegu. W trakcie tego badania należy przedstawić dokumentację medyczną dotyczącą aktualnych oraz przebytych chorób oraz wyniki laboratoryjne i konsultacje specjalistyczne. Anestezjolog ocenia bezpieczeństwo znieczulenia i kwalifikuje pacjenta do zabiegu. Anestezjolodzy konsultują w dni robocze w pokoju 119  (1 piętro, część poradniana Szp. MSW) w godzinach 12-13. Konsultacja w cenie zabiegu.


Badania przed zabiegiem

labPrzed zabiegiem wykonuje się badania krwi oraz ocenia stan płuc i serca. Badania służą do oceny stanu pacjenta  – określeniu, czy operacja może być bezpiecznie przeprowadzona. Operację otyłości należy wykonać, gdy pacjent jest w dobrym stanie zdrowia. Gdy jest możliwość poprawy stanu zdrowia – trzeba to wykonać przed operacją. Gdy poprawa stanu zdrowia wymaga czasu – operację należy przesunąć na późniejszy termin. Gdy pacjent jest pod stałą opieką jakiegokolwiek specjalisty – musi się on wypowiedzieć, jak należy postępować w okresie operacji, jakie przyjmować leki oraz na co specjalnie zwrócić uwagę.

Pobierz spis badań – tutaj


Ankieta dot. stanu zdrowia

zgodaPacjent wypełnia ankiety na temat stanu zdrowia, przebytych i aktualnych dolegliwości, przyjmowanych leków, chorób. Celem jest uzyskanie możliwie wszystkich informacji na temat zdrowia pacjenta oraz czynników mających wpływ na przebieg leczenia oraz jego wynik. Do szpitala należy zabrać wszystkie aktualne wyniki laboratoryjne, wypisy z poprzednich pobytów szpitalnych oraz konsultacje specjalistów (o ile takie zostały wykonane).

Wypełnij ankietą on-line: jest tutaj


 

next