Czy to jest bezpieczne?

KAŻDY ZABIEG CHIRURGICZNY WIĄŻE SIĘ Z zwykle niewielkim RYZYKIEM.

Operacja laparoskopowego założenia regulowanej opaski jest postępowanie bezpiecznym. Powikłania związane z samą operacją są niezwykle rzadkie. Więcej niepożądanych zdarzeń pojawia się później – w okresie, gdy opaska powinna już uciskać żołądek.

Powikłanie, jest to taki rozwój wydarzeń, jakiego nikt by nie chciał. Ryzyko nie oznacza, że powikłanie zawsze wystąpi. Ocenia się prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zdarzenia. Powikłania mogą być oczywiście bardzo różne, o różnym nasileniu i o różnych skutkach – od tych łagodnych i przejściowych (na całe szczęście tak jest najczęściej) do ciężkich i zagrażających życiu. Ocenia się też ryzyko wystąpienia zgonu pacjenta. W przypadku operacji lap-band ryzyko zgonu jest bardzo, bardzo niskie.


 

Ryzyko zgonu: 1 na 2000 operacji założenia opaski


Dane z piśmiennictwa naukowego o ryzyku operacji

Informacje z badań, w których śledzono przebieg leczenia w wielu szpitalach i losy pooperacyjne tysięcy chorych, którym założono opaskę LAP-BAND

 • Ryzyko zgonu w wyniku operacji: 0,05% (= zgon wystąpi średnio u 1 pacjenta na 2.000 operacji)
 • Ryzyko wystąpienia jakiegokolwiek powikłania – lekkiego, średniego lub ciężkiego: 9% (= na 100 operowanych średnio u 9 pacjentów wystąpi jakieś powikłanie)
 • Ryzyko powstania poważnego powikłania: 0,2% (na 1000 operowanych średnio u 2 pacjentów wystąpi ciężkie, poważne powikłanie)

Operacja laparoskopowa czy klasyczna

 • Operacja założenia laparoskopowego opaski jest tak samo bezpieczna, jak każda inna poważna operacja chirurgiczna wykonywana w jamie brzusznej.
 • W żadnym przypadku nie należy traktować operacji założenia opaski żołądkowej jako „zabiegu kosmetycznego”.
 • Do powikłań może dojść podczas, jak i po zabiegu.
 • Powikłania mogą się zdarzyć pomimo podjęcia wszystkich niezbędnych środków i metod zapobiegawczych.

 

 

 


 

Ponowna operacja laparoskopowa dla poprawienia opaski:

 

9 na 100 operowanych


Podobna grupa (9/100 operowanych) wymagała poprawy położenia portu lub uszczelnienia go. Co setna osoba po założeniu opaski miała dolegliwości o mniejszym nasileniu, przemijające, nie zagrażające zdrowiu:

 • zapalenie przełyku,lap-band powikłania
 • zapalenie żołądka,
 • przepuklina rozworu przełykowego przepony,
 • zapalenie trzustki,
 • przepukliny w bliźnie pooperacyjnej,
 • zakażenia miejsca operowanego,
 • nadmiar skóry po skutecznym odchudzaniu,
 • odwodnienie, biegunki,
 • nieprawidłowe stolce,
 • zaparcia,
 • częste oddawanie gazów,
 • zaburzenia trawienia
 • bóle brzucha.

pełny tekst – kliknij na obraz (ang)


Inne, najważniejsze pooperacyjne problem medyczne

 • Owrzodzenia, zapalenia żołądka, częste odbijanie powietrzem
 • Zarzucanie kwasu z żołądka do przełyku z objawami zgagi
 • Wzdęcia brzucha
 • Zaburzenia połykania, z nudnościami i wymiotami
 • Zaparcia, zaburzenia pracy jelit
 • Brak chudnięcia, a nawet wzrost wagi pomimo prawidłowego położenia opaski
 • Ryzyko zgonu pooperacyjnego

Operacja laparoskopowa

Operacja założenia opaski wykonywana jest chirurgicznie – metodą laparoskopową. Jest to metoda „mało inwazyjna”: zmniejszająca ból pooperacyjny, przyspieszająca gojenie tkanek, pozwalająca na szybki powrót do zdrowia i pełnej aktywności fizycznej. Tak, jak każda inna metoda chirurgiczna nie jest jednak pozbawiona wad i niebezpieczeństw.

Operacja - opaska żołądkowa

Metoda laparoskopowa polega na tym, że w celu wykonania operacji w jamie brzusznej nie rozcina się powłoki (typowe cięcie brzucha ma od 10 do 20 cm), ale przez powłokę (skórę i mięśnie) do wnętrza brzucha wprowadza się rurki (trokary), przez które wsuwa się optykę kamery TV (co pozwala na obserwowanie operacji na monitorze TV) i narzędzia chirurgiczne.

Chirurg i jego asystenci nie dotykają rękami narządów w jamie brzusznej, ale posługują się wyłącznie narzędziami wprowadzanymi do brzucha przez trokary. Wnętrze jamy brzusznej oraz to, co robią obserwują na jednym lub kilku monitorach TV. Aby była dobra widoczność – brzuch musi być wypełniony gazem (jest to CO2) pod stałym ciśnieniem 12 – 15 mmHg.

 

Jakie są zalety i niebezpieczeństwa laparoskopii?

Operacja wykonana metodą laparoskopową może spowodować problemy: uszkodzenie śledziony lub wątroby (czasami wymagane jest usunięcie śledziony, gdy krwawienie nie daje się zatrzymać), uszkodzenie dużych naczyń krwionośnych, powikłania płucne, zakrzepy żylne, powikłania w gojeniu ran, przedziurawienie żołądka lub przełyku w czasie zabiegu. Ciężkie, ale zdarzające się wyjątkowo rzadko powikłanie to rozdarcie ściany żołądka w czasie preparowania okolicznych tkanek. Powikłania rozpoznane w czasie zabiegu są natychmiast korygowane. Ryzyko zgonu chorego w czasie lub po zabiegu jest niezwykle małe. W wielu szpitalach, w których wykonano setki i tysiące zabiegów – do takiego nieszczęścia nigdy nie doszło.

Czy zawsze uda się laparoskopowo?

Laparoskopowa operacja nie zawsze jest możliwa do przeprowadzenia. Ze względów bezpieczeństwa czasami wymagana jest zamiana metody laparoskopowej na klasyczną – z cięciem chirurgicznym powłoki brzusznej (w slangu medycznym mówi się na to „konwersja”). W badaniach na licznych grupach operowanych w celu założenie regulowanej opaski żołądkowej – taka zamiana była niezbędna u 5 chorych na 100 zabiegów.


whathappenedProblemy może stwarzać sama opaska żołądkowa – na te powikłania mamy niewielki wpływ

 • Opaska, pomimo że zrobiona jest ze specjalnego, przyjaznego dla organizmu materiału – jest jednak „ciałem obcym”. Tak samo, jak w przypadku każdego innego ciała obcego wprowadzanego do organizmu (implantatu, siatki, protezy) mogą wystąpić nieprzewidziane reakcje – powikłania.
 • Brak płynu w opasce. Opaska może nagle, spontanicznie się opróżnić. Przyczyną jest jej nieszczelność. Otwór, przez który wycieka płyn może powstać w samej opasce, przewodzie łączącym lub w porcie (zbiorniku podskórnym). Płyn uciekający z opaski uniemożliwia jej prawidłowe wypełnienie a niedopełniona opaska nie działa prawidłowo. Łatwiejsze do naprawy są powikłania związane ze złym funkcjonowaniem zbiornika podskórnego – portu. Może on też ulec przemieszczeniu czy obróceniu. Kłopot pojawia się, przy próbie nakłucia portu. Gdy jest on obrócony – nie ma szans wkłucia do niego igły. Wymagana jest operacyjna korekcja pozycji portu. Jest to z reguły niewielki zabieg, wykonywany w znieczuleniu miejscowym i ograniczony do tkanki podskórnej. Nieszczelna opaska lub przewód łączącego nie daje się naprawić. Wymagana jest wymiana zestawu na nowy.
 • Opaska wędrująca. Opaska może się przemieścić – zsunąć na niższą cześć żołądka. Jest to jedna z przyczyn złego samopoczucia, zaburzeń trawienia po operacji. Powikłanie to określa się, jako „zsunięcie” (w terminologii medycznej ponownie często używa się angielskiego określenia „slippage” – wymowa „slipidż”). Górna część żołądka przewiesza się wówczas nad opaską (jak brzuch nad ciasnym paskiem), a sama opaska zmienia swoje położenie z poziomego na prawie pionowe. Połączenie między zbiornikami żołądkowymi zwęża się lub całkiem zamyka. Objawy tego powikłania to: nudności, wymioty, całkowita niemożność jedzenia. Dla potwierdzenia tego rozpoznania potrzebne jest badanie rentgenowskiego z kontrastem. Do wyleczenia może wystarczyć czasowe opróżnienie opaski lub też niezbędne jest jej operacyjne usunięcie.
 • Zbiornik powyżej opaski może ulec zatkaniu. Przyczyną tego może być: rodzaj spożytego pokarmu (trudny do strawienia), obrzęk ściany żołądka, umiejscowienie opaski w nieprawidłowym miejscu, nadmierne wypełnienie opaski, przesunięcie się opaski po żołądku w niekorzystne położenie, skręcenie lub powiększenie zbiornika żołądkowego

Powikłania, którym można zapobiec (czasami)

 • Zakażenie. Jednym z najgroźniejszych powikłań po laparoskopowym założeniu opaski jest zakażenie tkanek wokół opaski. Gdy zakażenie obejmuje opaskę – pokrywa się one bakteriami, które nie sposób usunąć (powstaje tzw. biofilm bateryjny). Taką opaskę trzeba usunąć. Oczywiście zakażenia występują też, gdy nie wszczepia się ciała obcego do organizmu, ale wówczas wyleczenie jest dużo prostsze. Trudne do wyleczenia jest zakażenie tkanek otoczenia portu (zbiornika podskórnego).
 • Do zakażenia może dojść w trzech sytuacjach:
  • Pierwszy ryzykowny moment to sam zabieg: wprowadzanie opaski i portu. Objawy zakażenia pojawią się po kilku dniach od zabiegu. Inny droga zakażenia portu ma miejsce w czasie erozji opaski do wnętrza przewodu pokarmowego. Bakterie z żołądka (a jest on pełen najróżniejszych bakterii – szczególnie tych, które dobrze znoszą kwas żołądkowy) wędrują wówczas wzdłuż dreniku z opaski do portu.
  • Niebezpieczny jest też moment nakłuwania portu. Wymagane jest postępowanie aseptyczne – a więc nie dopuszczające bakterii pod skórę. Gdy dojdzie do zakażenia miejsce na brzuchu – tam, gdzie jest port – staje się bolesne, zaczerwienione, cieplejsze od otoczenia i obrzęknięte. Postępowanie polega na czasowym usunięciu portu i podaniu antybiotyków w formie ogólnej (zastrzyki) lub miejscowej – do rany. Po wyleczeniu zakażenia nowy port wszczepia się w innym miejscu na brzuchu. Gdy choroba powstała od opaski – musi być ona usunięta. W ciągu kilku pierwszych lat po założeniu opaski pewne kłopoty z portem ma 5% – 13% pacjentów.
  • Opaska może wrosnąć w ścianę żołądka. Choć opaski są robione z materiału, który nie drażni żołądka, wyjątkowo rzadko może dojść do przewlekłego stanu zapalnego, który powoduje wrośnięcie opaski w ścianę żołądka (tzw. erozja opaski). Gdy te wrastanie trwa długo – opaska może przedostać się nawet do wnętrza żołądka. Powikłanie to nie dotyczy jedynie opasek – występuje przy stosowaniu różnych materiałów syntetycznych (implantów) w różnych miejscach ciała. Gdy wystąpi takie powikłanie – opaskę trzeba usunąć. Można to zrobić laparoskopowo lub „na otwarto”. W późniejszym etapie możliwe jest ponowne założenie opaski (niektórzy robią to nawet jednocześnie z usunięciem). Gdy założenie drugiej opaski jest niewskazane – przy ponownej operacji (re-operacji) wykonywany jest inny zabieg odchudzający np.: resekcja mankietowa żołądka, wyłączenie żołądkowe lub wyłączenie żółciowo-trzustkowe.
 • Utrudnienie opróżniania się zbiornika żołądkowego powyżej opaski może mieć wpływ na pracę przełyku. Wyjątkowo rzadkim powikłaniem po laparoskopowym złożeniu opaski regulowanej jest osłabienie perystaltyki przełyku lub jego poszerzenie. Może być to spowodowane przez: nieprawidłowe założenie opaski, jej nadmierne wypełnienie, zablokowanie ujścia z górnego zbiornika żołądkowego oraz gwałtowne, niepohamowane przyjmowanie pokarmu i obfite wymioty. Leczenie powikłania polega na zmniejszeniu wypełnienia opaski lub jej usunięciu. Niekiedy opaskę zamienia się na wyłączenie żołądkowe (gastric bypass).Opisane problemy częściej występują, gdy przełyk źle się sprawuje jeszcze przed założeniem opaski. Może to polegać na niedostatecznych skurczach przełyku, które słabo przepychają pokarm przez przełyk do żołądka. Gdy stwierdzasz u siebie takie objawy – powiedz o tym chirurgowi przed założeniem opaski! Gdy objawy pojawią się już po operacji – okresowo należy opaskę opróżniać z płynu, tak aby praca przełyku mogła powrócić do normy.

Założenie opaski żołądkowej jest bezpieczniejsze od innych operacji odchudzających

lap vs sleeve vs GB

 


Dlaczego nie chudnę – przecież mam opaskę?

Dla pacjenta po operacji dużym rozczarowaniem jest brak chudnięcia. Spadek wagi po założeniu opaski LAP-BAND jest zwykle wolniejszy niż po innych, bardziej rozległych operacjach na otyłość. Zbyt ciasne zwężanie opaski w celu przyspieszenia odchudzania jest niebezpieczne; może dojść do nieprawidłowej pracy przełyku i/lub poszerzenia zbiornika żołądkowego. Trzeba się nauczyć, jak prawidłowo wykorzystywać opaskę do wspomagania procesu odchudzania. Gwałtowne odchudzanie jest też niebezpieczne. Może prowadzić do niedożywienia, anemii (niedokrwistości) i powikłań z tym związanych.

Opaska na miejscu i dobrze dociśnięta? Sprawdź swoją dietę!

Gdy opaska jest prawidłowo położona i wypełniona (widać to w badaniu rtg) i nie powoduje dolegliwości – przyczyna leży w nieprawidłowym odżywianiu (przekąski? chipsy? czekolada? Red-bull?) i (w mniejszym stopniu) braku ćwiczeń fizycznych prowadzących do spalaniu przyjmowanych kalorii. Pomoc może przynieść konsultacja dietetyka, fizykoterapeuty, czasami psychologa. Dobre efekty uzyskuje się poprzez aktywne uczestnictwo w grupach wsparcia – omawiających na spotkaniach typowe problemy wagowe.


Kiedy ryzyko powikłań jest większe od przeciętnego?

Ryzyko powikłań pooperacyjnych jest większe u pacjentów:

 • z cukrzycą,
 • dużą przepukliną rozworu przełykowego (część żołądka jest przemieszczona do klatki piersiowej),
 • przełykiem Barretta (ciężkie, przewlekłe zapalenie dolnej części przełyku),
 • z problemami psychologicznymi lub emocjonalnymi.
 • u pacjentów, którzy mieli już wcześniej operację w nadbrzuszu.

Opaskę usuwa się również laparoskopowo

Jeżeli opaska została założona laparoskopowo i źle się sprawuje – można usunąć ją tym samym laparoskopowym sposobem. Jest to przewaga tej metody leczenia otyłości – operacja ta jest całkowicie odwracalna. Po usunięciu opaski praca żołądka stopniowo powraca do normy. Usuwanie opaski dokonuje się wyłączenie w przypadku powstania powikłań, które są jednocześnie groźne i nie można ich usunąć innymi metodami (np. poprzez czasowe opróżnienie opaski).


 

sd konsultacje

next